Torna al inici
Llista de murals
Mapa
Afegir Mural
Veure la ruta des del teu lloc fins al mural seleccionat
Esborrar fitxa
Canviar contrasenya
Resituar la ubicació del mural
   
  Wikipaint és com una base de dades de pinturas murals
A l'iniciar apareix el mapa situat en el lloc on es troba l'usuari amb els murals que són a prop senyalizats amb una icona.
Punxant en cada icona apareix la foto i el nom de l'autor en una finestra emergent, si es punxa aquí s'accedeix a més informació.
La icona "ruta" ens marca la ruta a seguir fins al peu del murali el quilometratge.
També es pot buscar pel nom del autor punxant en la icona "llista".
La icona "afegir mural" ens permet introduirlos, pot fer-ho qualsevol, només necessita posar un email i una contrasenya (imprescindible per a poder editar la fitxa després), tot seguit s'ha de fer una fotografia o prendre-la de la galeria del mòbil i pujar-la a la base de dades. Si es desitja es poden introduir més dades després i també canviar la ubicació per col·locar-la al lloc exacte.